Thông tin mới nhất

1472093435519_51944

29 Tháng Tám, 2016

Danh sách Mạnh Thường Quân ủng hộ Chương trình:” VUI HỘI TRĂNG RẰM 2016″

Danh sách Mạnh Thường Quân ủng hộ Chương trình:” VUI HỘI TRĂNG RẰM 2016″  

Xem thêm
1472093435519_51944

26 Tháng Tám, 2016

Chương trình:” VUI HỘI TRĂNG RẰM 2016″

I. Thông tin chung về chương trình – Đơn vị tổ chức: Nhóm NHỮNG NGƯỜI BẠN- CHÂU THÀNH. – Đối tượng Chương trình: 200 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thân Cửu Nghĩa và TT Tân Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang. – Thời gian:   Ngày 10/09/2016 Chương trình tại xã Thân Cửu Nghĩa- …..

Xem thêm

Hình ảnh hoạt động

trungthu2013-5 trungthu2013album-38 trungthu2013album-39 trungthu2013album-4 tlt-100 tlt-117 tlt-65 tlt-76 tlt-83 tlt-104_0 tlt-45_0 tlt-99_0

©2013 Cungchungtay.net . All rights reserved.

Người dung đăng nhập