Thông tin mới nhất

1472093435519_51944

29 Tháng Tám, 2016

Danh sách Mạnh Thường Quân ủng hộ Chương trình:” VUI HỘI TRĂNG RẰM 2016″

Danh sách Mạnh Thường Quân ủng hộ Chương trình:” VUI HỘI TRĂNG RẰM 2016″  

Xem thêm
1472093435519_51944

26 Tháng Tám, 2016

Chương trình:” VUI HỘI TRĂNG RẰM 2016″

I. Thông tin chung về chương trình – Đơn vị tổ chức: Nhóm NHỮNG NGƯỜI BẠN- CHÂU THÀNH. – Đối tượng Chương trình: 200 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thân Cửu Nghĩa và TT Tân Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang. – Thời gian:   Ngày 10/09/2016 Chương trình tại xã Thân Cửu Nghĩa- …..

Xem thêm

Hình ảnh hoạt động

trungthu2013album-36 images3 tlt-120 tlt-49 tlt-52 tlt-91 tlt-118_0 tlt-35_0 tlt-50_0 tlt-51_0 tlt-67_0 tlt-84_0

©2013 Cungchungtay.net . All rights reserved.

Người dung đăng nhập